Wednesday, 1 February 2012

kenapa sampai begitu pentingnya hubungan seksual ?

Pada tahun 2005, satu kajian telah dijalankan oleh syarikat pengeluar kondom terkemuka iaitu DUREX.

DUREX telah menjalankan satu kajian keatas kaum wanita berkaitan sejauh manakah pentingnya perhubungan seksual terhadap hidup mereka.

Dalam kajian tersebut, sebanyak 1500 reponden wanita telah terpilih untuk soal selidik ini.

78% daripada wanita tersebut menganggap kehidupan seksual amat penting sekali dalam hidup mereka.Dan mereka akan memberontak jika kepuasan seksual mereka tidak dipenuhi.

Dan 19% daripada mereka mengatakan perhubungan seksual mereka hanyalah sebagai pelengkap terhadap keperluan nurani mereka. 

Selebihya iaitu 3% daripada mereka tidak meletakkan hubungan seksual sebagai sesuatu yang mustahak dalam hidup mereka.

Kaum wanita majoriti daripadanya amat memerlukan perhubungan seksual.

Tetapi saya amat hairan kenapa begitu ramai lelaki yang bertanyakan kepada saya bahawa pasangan mereka sudah tidak berminat terhadap hubungan seksual.

Amat mustahil wanita yang normal tidak memerlukan hubungan seksual.

Pasti ada yang tidak kena disitu.

Wanita perlu pendekatan yang romantik dan professional untuk menarik minat mereka kearah hubungan seksual.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...