Friday, 4 February 2011

70 perkara haram yang dianggap remeh


Menyembunyikan aib barangan jualan

Bai'un Najisy ( seperti acara melelong atau menaikkan atau merendah harga barang untuk tujuan menipu)

Berjualan setelah azan kedua pada hari Jumaat

Judi walau apa cara atau apa bentuk atau apa tujuan

Mencuri

Memberi atau menerima rasuah

Merampas tanah milik orang lain

Menerima Hadiah Setelah Menolong

Tidak memenuhi hak pekerja

Tidak adil di antara anak

Meminta-minta di saat berkecukupan

Berhutang dengan niat tidak membayar

Memakan harta haram

Minum arak walaupun hanya setitik

Menggunakan bekas dari emas dan perak

Kesaksian palsu dan dusta

Mendengarkan dan menikmati musik

Ghibah (mengumpat)

Namimah (menghasut)

Mengintai atau mengintip rumah orang tanpa izin

Berbisik empat mata dan membiarkan kawan ketiga

Isbal (melabuhkan pakaian hingga paras buku lali)

Lelaki memakai perhiasan emas

Mengenakan pakaian pendek, tipis dan ketat

Menyambung rambut dengan rambut manusia atau rambut palsu yang lain

Lelaki berupa bentuk wanita atau sebaliknya

Mewarnakan rambut dengan warna hitam

Menggambar (melukis) makhluk yang bernyawa

Berdusta dalam soal mimpi

Memijak, duduk dan buang air di kuburan

Tidak membasuh setelah buang air kecil

Mendengarkan perbincangan atau bicara orang lain sedangkan mereka tidak menyukai

Jahat kepada jiran

Berwasiat yang membahayakan

Permainan dadu

Melaknat orang yang beriman orang yang tidak semestinya dilaknat

Meratapi jenazah secara berlebihan

Memukul muka orang dan menandai muka binatang

Memutuskan hubungan dengan saudara muslim lebih 3 hari

Syirik

Menyembah kuburan

Riya' dalam ibadah

tiyarah

Bersumpah dengan nama selain ALLAH

Duduk bersama orang munafik atau fasik untuk beramah tamah

Tidak Tuma'ninah dalam solat

Banyak melakukan gerakan sia-sia dalam solat

Mendahului imam dengan sengaja dalam solat

Masuk masjid setelah makan bawang atau sesuatu yang bau kurang enak

Zina

Liwat

Isteri menolak ajakan suami

Isteri minta ditalak oleh suami tanap sebab yang dibolehkan syara

Zhihar (suami atau isteri yang mengatakan bentuk kekal pasangan mereka sama dengan muhrim mereka)

Mengauli Isteri Ketika Haid

Mengauli isteri melalui dubur

Tidak berbuat adil di antara para isteri

Khalwat

Bersalaman dengan bukan muhrim

Wanita memakai wangian untuk keluar rumah hingga menggoda lelaki

Wanita bermusafir tanpa mahram

Memandang wanita dengan sengaja

Diyatsah (hilang rasa cemburu atau membiarkan maksiat berlaku di dalam rumah atau membiarkan ahli keluarga melakukan maksiat)

Memalsukan nasab anak selain ayahnya dan pengingkaran ayah terhadap anaknya sendiri

Makan wang riba

Wanita tidak menutup kepala dan dada hingga nampak rambut atau sanggul dan bentuk dada

Mengambil dadah atau perkara yang merosakkan diri
 
Merokok

Menipu

Membunuh walaupun itu hanya binatang apatah lagi manusia atau bayi


0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...